Feeds:
नोंदी
प्रतिक्रिया

Archive for एप्रिल 29th, 2021

चंद्रवर्खी यामिनीची भूल पडते सागरा
मीलनोत्सुक ओढ दोघा यामिनी अन सागरा

चंद्रबिंदीला कपाळी लावुनी ती चंचला
घालते नाजुक कटीवर तारकांची मेखला

चांदण्यांचे माप ओलांडून येता यामिनी
स्वागताला तो किनारी उंच लाटा घेउनी

चांदणे लेवूनिया ती शिल्प सुंदर भासते
पाहता अनिमिष सख्या आरक्त होउन लाजते

सागराच्या प्रियतमेचा नूर सावळ आगळा
रंगतो अवखळ अनोखा धुंद प्रणयी सोहळा

शांत होते गाज हृदयी गोड हुरहुर राहते
प्रीतवेडे चांदणे लाटात त्या रेंगाळते

रात्र सरते, सागराचे गात्र जागत राहते
अन तटावर लाट विरही शिंपल्यातुन वाहते

जयश्री अंबासकर

Read Full Post »

%d bloggers like this: