Feeds:
नोंदी
प्रतिक्रिया

About: जयश्री कुलकर्णी अंबासकर

वेबसाईट
https://jayavi.wordpress.com/
तपशील
मी जयश्री. मी कशी आहे हे सांगण्यापेक्षा ते तुम्हाला माझ्या लिखाणावरुनच कळेल. पण येवढंच सांगते की मी अगदी मनापासून जगते.

Posts by जयश्री कुलकर्णी अंबासकर:

Older Posts »