Feeds:
नोंदी
प्रतिक्रिया

Posts Tagged ‘कविता’

वृत्त – आनंद
गा गालगाल गागा

देतोस का उजाळा
त्या धुंद आठवांना
होतोस काय हळवा
स्पर्शून आठवांना

त्या एकल्या दुपारी
तो प्रश्न कापरासा
होकार लाजरासा
इन्कारही जरासा

झाल्या कितीक नंतर
सांजा अजून कातर
जगणे कठीण होते
विरहातले निरंतर

आहे तसा शहाणा
अपुला जरी दुरावा
आतून पेट घेतो
पण हाच रे दुरावा

तो चंद्र अजुन अर्धा
दोघात वाटलेला
अन् पौर्णिमेत अजुनी
तू मुक्त सांडलेला

जयश्री अंबासकर

Read Full Post »

चंद्रवर्खी यामिनीची भूल पडते सागरा
मीलनोत्सुक ओढ दोघा यामिनी अन सागरा

चंद्रबिंदीला कपाळी लावुनी ती चंचला
घालते नाजुक कटीवर तारकांची मेखला

चांदण्यांचे माप ओलांडून येता यामिनी
स्वागताला तो किनारी उंच लाटा घेउनी

चांदणे लेवूनिया ती शिल्प सुंदर भासते
पाहता अनिमिष सख्या आरक्त होउन लाजते

सागराच्या प्रियतमेचा नूर सावळ आगळा
रंगतो अवखळ अनोखा धुंद प्रणयी सोहळा

शांत होते गाज हृदयी गोड हुरहुर राहते
प्रीतवेडे चांदणे लाटात त्या रेंगाळते

रात्र सरते, सागराचे गात्र जागत राहते
अन तटावर लाट विरही शिंपल्यातुन वाहते

जयश्री अंबासकर

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

वृत्त – उध्दव
मात्रा २+८+४

तोडून शृंखला बोजड
मी मुक्त मोकळी झाले
हा समाज आता म्हणतो
बेछूट स्वैर मी झाले

हे मनाप्रमाणे जगणे
नाहीच कुणाला रुचले
मग विशेषणांची यादी
घेऊनच मी वावरले

मी पर्वा नाही केली
जग अधिक विखारी झाले
वाळीत टाकल्यावरती
ते शांत जरासे झाले

या परंपरेच्या बेड्या
का तिच्याच पायांसाठी
निर्बंध अघोरी सगळे
का पुरुषी सत्तेसाठी

बेटावर माझ्या आता
मी श्वास मोकळा घेते
अन पंख पसरुनी माझे
मी गगनभरारी घेते

✍जयश्री अंबासकर

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: